Strangers, 2019 (Pencil + Digital)
Strangers, 2019 (Pencil + Digital)
Quiet, 2019 (Pencil + Digital)
Quiet, 2019 (Pencil + Digital)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
The King (Pencil + gouache, 2019)
The King (Pencil + gouache, 2019)
Fool (Pencil + gouache, 2019)
Fool (Pencil + gouache, 2019)
The Witch (Pencil + gouache, 2019)
The Witch (Pencil + gouache, 2019)
The Creator (Pencil + gouache, 2019)
The Creator (Pencil + gouache, 2019)
Rain (Ink, 2019)
Rain (Ink, 2019)
Roots (Pencil, 2019)
Roots (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Bluebeard (Etching, 2018)
Bluebeard (Etching, 2018)
The Spectrum (Etching, 2017)
The Spectrum (Etching, 2017)
 Untitled (Etching, 2017)
Untitled (Etching, 2017)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Howl (Pencil, 2017)
Howl (Pencil, 2017)
Prayers (Screenprint, 2014)
Prayers (Screenprint, 2014)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Strangers, 2019 (Pencil + Digital)
Strangers, 2019 (Pencil + Digital)
Quiet, 2019 (Pencil + Digital)
Quiet, 2019 (Pencil + Digital)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
Drinkers (Pencil + digital, 2019)
The King (Pencil + gouache, 2019)
The King (Pencil + gouache, 2019)Pencil + gouache, 20199 x 12 in
Fool (Pencil + gouache, 2019)
Fool (Pencil + gouache, 2019)Pencil + gouache, 20199 x 12 in
The Witch (Pencil + gouache, 2019)
The Witch (Pencil + gouache, 2019)Pencil + gouache, 20199 x 12 in
The Creator (Pencil + gouache, 2019)
The Creator (Pencil + gouache, 2019)Pencil + gouache, 20199 x 12 in
Rain (Ink, 2019)
Rain (Ink, 2019)
Roots (Pencil, 2019)
Roots (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)Pencil , 20199 x 12 in
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)Pencil , 20199 x 12 in
Suits (Pencil, 2019)
Suits (Pencil, 2019)Pencil , 20199 x 12 in
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Features (Pencil, 2019)
Bluebeard (Etching, 2018)
Bluebeard (Etching, 2018)
The Spectrum (Etching, 2017)
The Spectrum (Etching, 2017)
 Untitled (Etching, 2017)
Untitled (Etching, 2017)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (Screenprint, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Ghosts (3 screenprints, 2015)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Hounds (Pencil, 2016)
Howl (Pencil, 2017)
Howl (Pencil, 2017)
Prayers (Screenprint, 2014)
Prayers (Screenprint, 2014)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Squids (Pencil, 2012)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
Drip girls (Watercolor, 2009)
info
prev / next